2015-11-25

Filmy promocyjne - Koluszki zawsze w centrum

Koluszki, jak każde miasto o podobnej wielkości i znaczeniu, stawiają dziś na ekspansywny rozwój i promocję. Podejmowane działania rewitalizacyjne dają efekt zgodny z oczekiwaniami, niemniej rola stymulatorów rozwoju oraz ich instrumentów takich jak działania marketingowe i akcje promocyjne wciąż jest sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu. Po kilku przetargach ogłoszonych przez Urząd Miasta w Koluszkach, zlecenie na kompleksową akcję promocyjną trafiło do Studio Form. Od tej firmy przyszła propozycja wykonania kilku filmów promocyjnych przez Mania Studio. Cała kampania miała na celu ukazanie Koluszek jako doskonałego miejsca do inwestycji, a przy okazji bardzo wygodnej i przyjaznej przestrzeni do zamieszkania dla młodych rodzin. Obok plakatów i billboardów, które promowały nasz region, powstało też kilka, krótkich, tematycznych spotów, które ludzie z Mania Studio, jako rodowici mieszkańcy miasta zrealizowali z maksymalnym zaangażowaniem. Całość akcji, pod wspólnym hasłem „Koluszki Zawsze w Centrum” ukazała nasze miasto nie tylko jako miejsce atrakcyjne dla biznesu, ale też region o znakomitej infrastrukturze i wspaniałej przyrodzie.